REDOVISNING

Grundbokföring

Bokföringen sköts löpande och i registerordning, den ordning som de registrerats i bokföringen. Vi ser också till att alla händelser som ska ingå här också gör det. Vi kan hjälpa till med den löpande bokföringen, bokslutet, eller både och.

Momsredovisning

Vi redovisar löpande er moms till Skatteverket med rätt metod, intervall och deklaration.

Löneadministration

Vi administrerar arbetsgivaravgifter, löneformer och tillägg med mera.

Faktureringsrutiner

Vi hjälper till med fakturaflödet, rutiner kring och behandling av era fakturor.

Provbokslut

Ett provbokslut görs för att man ska hinna vidta eventuella åtgärder kring exempelvis skatt- och räntekostnader. Vi hjälper er ta fram ett preliminärt resultat som grund för ett sådant arbete, ett provbokslut.

Årsbokslut & årsredovisningar

Bokslut görs som ett årsbokslut eller en årsredovisning, och där årsredovisningen också skall lämnas över till Bolagsverket.

Budget

Att planera sin ekonomi är viktigt för att kunna ta beslut som är förankrade i verksamhetens ekonomi. Vi hjälper gärna till att lägga upp en budget för er verksamhet.