Deklaration & Skatt

Generationsskiften, utredning av skattekonsekvenser

Står ni inför en förändring kan vi hjälpa till vid generationsskifte samt planera skattekonsekvenserna på bästa sätt för just er verksamhet.

Företagsdeklarationer

Vi deklarerar och ser till att allting är inlämnat till Skatteverket i god tid samt ser över att debiterad preliminärskatt betalats in.


Reavinstutredning

Reavinst är en vinst gjord på kapital, vi utreder denna samt planerar för reavinstskatt.

Behjälplig frågor från Skatteverket

Vi stöttar dig och hjälper till i kontakt med myndigheter såsom Skatteverket.